top of page

Polisi Perlindungan Insurans Kenderaan - Jangan Ambil Mudah!

Sebagai pemilik kenderaan, anda mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kenderaan anda mempunyai perlindungan insurans terhadap sebarang liabiliti kepada pihak ketiga. Anda juga perlu meneliti terma perlindungan dan memastikan agar anda dan pemandu kenderaan anda mematuhi terma-terma tersebut. Melalui infografik yang disediakan oleh Nur Shazleen Nasir ini, kami terangkan secara ringkas berkenaan hak anda dan juga beberapa terma penting di dalam polisi insurans kenderaan anda.


32 views0 comments
bottom of page